Vyżne Jamnicke Pleso (Wyżni Jamnicki Staw) lśni w słońcu
32 / 74
/ 2004-09 Tatry